Jätä puhelinnumerosi, niin soitamme sinulle viimeistään huomenna.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Ajoneuvokannan hallinta muuttuvassa automarkkinassa


Ajoneuvokannan hallinta on vaikeutunut merkittävästi, koska toimitusajat ovat pitkiä, komponenttipula vaikeuttaa saatavuutta ja nouseva korkotaso aiheuttaa huolta kustannusten noususta.


McKinsey ennustaa raportissaan (3/2023), että autorahoitusalalla siirrytään yhä enemmän leasingpohjaisiin tuotteisiin ja yritysten on kehitettävä vahvoja dataperusteisia toimintamalleja jäännösarvojen tehokkaaseen hallintaan. Liisatun autokannan hallinnointi ei ole kuitenkaan helppoa. Se vaatii jatkuvaa markkinaseurantaa sekä käytön ja sopimuskausien valvontaa.

Yritysten on tärkeää pysyä ajan tasalla automarkkinoiden muutoksista ja tehdä tarvittavat toimenpiteet ajoneuvokannan hallinnoinnin parantamiseksi. Näin yritykset voivat saavuttaa paremman kustannustehokkuuden, kestävän liikkuvuuden tavoitteet ja pysyä kilpailukykyisinä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Esittelemme alla vinkkejä tyypillisiin tilanteisiin sekä esimerkkitapauksen Kuluvaakan tuomasta lisäarvosta Miele Oy:lle.

1. Yritys, jolla huoltoleasing on jo käytössä

Yrityksen on tärkeää arvioida leasing-sopimusten ehtoja ja kustannuksia säännöllisesti sekä seurattava automarkkinoiden kehitystä ja tarkistettava sopimusten ehdot tarvittaessa.

Tästä syystä kokonaisvaltaisen autopolitiikan miettiminen on välttämätöntä. Huoltoleasing voi rajoittaa asioita mm. auto on huollettava tietyssä paikassa. Yritysten on varmistettava, että autopolitiikka vastaa yrityksen tarpeita ja toiminnan vaatimuksia. Lisäksi on tärkeää seurata ajoneuvojen käyttöä ja tehdä tarvittavat muutokset autopolitiikkaan, jos tarvetta havaitaan. Samoin sopimuksia tulee seurata, jotta sovitut kilometrit pysyvät hallinnassa, eikä ikäviä yllätyksiä tule sopimuksen lopussa.

2. Autokanta ostettu omaan taseeseen

Yrityksillä ympäri maailmaa on omistuksessaan polttomoottoriautoja, joiden jälleenmyyntiarvo saattaa laskea sähköautojen yleistyessä. Kokemamme mukaan myös Suomessa yhä useammat yritykset harkitsevat autokannan siirtämistä huoltoleasingin pariin, sillä he ovat huolestuneita polttomoottoriautojen jälleenmyyntihinnoista ja haluavat välttää tulevat arvonalenemat.

Ajoneuvojen myynnin tai uusimisen yhteydessä on erityisen tärkeää ottaa huomioon, kuinka paljon ajoneuvojen arvo laskee ajan myötä. Sähköautoilun kasvu ja autoilua koskevat regulaatiot voivat markkinakehityksen lisäksi vaikuttaa jäännösarvoihin. Yritysten olisi hyvä olla mahdollisimman tietoisia näistä muutoksista ja päivitettävä jatkuvasti arviota ajoneuvojen jälleenmyyntiarvosta.

Huoltoleasingyhtiöistä erillisten hallinnointiyhtiöiden tuoma mahdollinen lisäarvo on myös arvioitava. Yhteistyö luotettavan ja osaavan hallinnointiyhtiön kanssa voi tuoda lisäetuja ajoneuvokannan hallinnointiin. Hallinnointiyhtiöt tarjoavat usein teknistä asiantuntemusta, kustannusten seurantaa ja joustavia sopimuksia. Yritysten on kuitenkin varmistettava, että valittu hallinnointiyhtiö vastaa yrityksen tarpeita ja pystyy tarjoamaan tarvittavat palvelut. Parhaassa tapauksessa palvelun ulkoistus voi olla hyvinkin kustannustehokas malli.

3. Yritys, joka haluaa vaihtaa autokannan sähköautoiksi

Sähköautojen suosio on yllättänyt monet viime vuosina. Sähköautojen kasvava markkinaosuus heijastuu myös yritysten ajoneuvopolitiikkaan. Tämä on saanut monet yritykset pohtimaan, kannattaako autot hankkia omaan taseeseen vai hyödyntää huoltoleasing-yhtiöitä.

Autokannan sähköistymisen vaikutus ajoneuvojen arvoon ja käytön kestoon on myös tärkeä tekijä. Teknologisen kehityksen myötä sähköautojen arvo ja suorituskyky voivat muuttua nopeasti. Yritysten on arvioitava, miten sähköautojen kehitys voi vaikuttaa omistamiensa tai rahoittamiensa ajoneuvojen arvoon ja kilpailukykyyn. On myös tärkeää seurata sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymistä ja varmistaa, että se on riittävä yrityksen tarpeisiin. Myös siirtymän kokonaiskustannukset sekä olemassa olevat sopimuskaudet vaikeuttavat kokonaiskäsityksen muodostamista.Case-esimerkki: Kuluvaaka analysoi ja kilpailutti Mielen autokannan

Lähtötila:

Miele Oy oli jo usean vuoden ajan halunnut välttää välikädestä aiheutuvia lisäkustannuksia ja hankkinut koko autokantansa omaan taseeseensa. Aktiivisesti automarkkinoita seuratessaan yhtiön johto huomasi selvän riskin – mitä enemmän sähköautot muuttuvat normiksi markkinoilla, sitä pienemmäksi jää oman diesel-kaluston jälleenmyyntiarvo. Miele halusi tehostaa ajoneuvokannan riskien hallintaa ja päätti hyödyntää Kuluvaakan apua ajoneuvokannan vaihtoehtojen vertailussa.

Metodi:

Kuluvaaka analysoi laajasti nykytilan leasingkoroista huolto- ja rengaskustannuksiin.

Nykytilan pohjalta rakennettiin suunnitelma, jolla kokonaiskustannuksia ja jäännösarvoa voidaan seurata jatkuvasti. Kuluvaaka vertaili nykytilaa huoltoleasingvaihtoehtoihin, esitteli vaihtoehtojen hyödyt ja arviot kokonaiskustannuksista sekä niiden kehityksestä.

Mielen kommentit:

”Nyt vallitsevassa autoilun käyttövoimaan liittyvässä murroksessa on valveutunutta tiedostaa myös tähän liittyvät ajoneuvokannan jälleenmyyntiriskit. Kuluvaakan avulla saimme erinomaisen ymmärryksen ajoneuvokantamme tilanteesta ja selkeät suuntaviivat tulevaan ajoneuvopolitiikkaamme. Kuluvaaka toteutti kilpailutuksen puolestamme ja esitteli meille hyvin perusteellisen kokonaisratkaisun. Suosittelen lämpimästi kaikille.”

-Miele Oy / Toimitusjohtaja Esa Silver


Mietityttävätkö yrityksesi autoasiat sinua? Varaa alta tapaaminen autoasiantuntijamme Sami Wacklinin kanssa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja tarkasta yrityksesi ostosopimukset.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kuluvaaka logo valkoinen

© 2024 Kuluvaaka Oy. All Rights Reserved. | Tietosuojaseloste

Helsingin toimipiste
Itälahdenkatu 15–17
00210 Helsinki, Finland