Palvelut
Toiminta ja kalusto

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelut voivat joillakin asiakkailla olla merkittävä kustannuserä. Palvelut koostuvat käteisrahahuollosta, hälytys- tai palvelukeskuspalvelusta, erilaisista hälytysajo- ja vartiointipalvelusta tai vaikkapa teknisestä valvonnasta ja järjestelmien etäkäytöstä. Tekniikan kehittyessä huimaa vauhtia myös turvallisuuspalvelut kehittyvät. Turvallisuuspalveluiden kenttä on muuttunut lähivuosien aikana ja on parhaillaankin kovassa murroksessa. Mistä satunnaisesti palveluita kilpailuttava tietää, että valittu palvelu on varmasti markkinaehtoisesti hinnoiteltu? Parhaiten asiasta saa selvää ottamalla yhteyttä meihin; käymme nykyisen toimeksiantosopimuksesi läpi ja tarkistamme, että se vastaa hinnoittelultaan ja palveluiltaan oikeaa tasoa ja tarvettanne.

Kunnossapito- ja kiinteistöhuolto

Monen asiakkaamme ulkotilojen hoito, kiinteistöhuolto laajemmin ja laitekannan tekninen kunnossapitopalvelu ostetaan ulkoa. Niin kuin muissakin ostopalveluissa, myös tässä toiminnalliset elementit ovat tärkeämpiä kuin kustannukset. Jos laite huolletaan väärin, ruohikko on liian pitkää tai lumi estää työntekijöitä pääsemään töihin, on ihan sama kuinka edullisesti palvelu on ostettu. Mutta hyviä palveluntarjoajia on tässäkin markkinassa riittävästi ja usein palvelut paranevat merkittävästi, kun palvelukuvaukset päivitetään ajan tasalle, optimoidaan palvelut oikein ja asetetaan kustannukset oikein. Myös keskittäminen voi monesti tuoda merkittäviä toiminnallisia parannuksia ja kustannushyötyjä. Samalla sisäinen työ helpottuu ja ostorivejä on vähemmän.

Puhtaanapito

Puhtaanapidon osalta asiakas maksaa siitä, että siivous tapahtuu yhdessä sovitun mukaisesti ja on tavallaan huomaamatonta. Huono puhtaanapidon laatu huomataan heti, eikä kukaan halua maksaa sellaisesta. Tästä aiheesta ostajat firman sisällä saavat myös paljon palautetta, kun likaiset nurkat tai tyhjentämättömät roskikset saavat henkilöstön takajaloilleen.

Puhtaanapidon palveluntarjoajia on pilvin pimein, mutta mistä tietää laadun olevan erinomaista? Me Kuluvaakassa olemme tehneet siivouksen osalta jo useita kymmeniä kilpailutuksia ja tunnemme markkinat. Joskus jo pelkkä palvelusuunnitelmien huolellinen tutkinta ja läpivalaisu auttaa löytämään parannusideoita. Ja samalla rahalla on saatavissa enemmän tai pienemmällä rahalla sama palvelu.

Toimitilavuokra

Toimitilamarkkina on suhdanteista johtuen alue, jossa asiakkaan olisi hyvä olla hereillä muutoinkin kuin vain oman tarpeen muuttuessa. Vapaata toimistotilaa on juuri nyt tarjolla paljon ja joskus muutto toiseen osoitteeseen ilman kasvun luomaa tai sopeutuksesta johtuvaa pakkoa, voi olla jopa liiketoimintaa virkistävää. Vuokranantajat tuntevat myös markkinatilanteen ja se antaa aktiiviselle toimijalle mahdollisuuden säästää merkittävästi toimitilakustannuksissa.

Usein tämä on henkilöstökulujen jälkeen suurin yksittäinen kuluerä varsinkin ydinkeskustassa ja sen lähiympäristössä. Aina ei tarvitse edes muuttaa tai vaihtaa toimitiloja, jos haluaa kulusäästöjä. Kokemuksemme mukaan oikealla tavalla rakennetut neuvottelut voivat tuoda neliöhintoja kivasti alas, vaikka toiminta jatkuisi samoissa tiloissa.

Sähkömenot

Yksinkertaisesta asiasta on tehty yllättävän monimutkaista ja hankalaa. Kuitenkin monessa yrityksessä sähkölasku on sen suuruinen, että neuvottelut on hyvä käydä säännöllisesti. On myös tärkeä tietää, millaisia näkemyksiä päätösten tueksi tarvitaan. Vaikka kustannussäästöt näyttävät euromääräisenä joskus pieniltä, meidän filosofiamme mukaan jokainen rivi ratkaisee ja myyntiä tarvitaan noin 10-13 kertaa enemmän, jotta saadaan aikaiseksi sama kuin kulupuolella.

Sähkömarkkina pörsseineen ja johdannaisineen on itsessään melko monimutkainen, mutta säästöjä saa aikaiseksi olematta johdannaismeklari. Jo sen miettiminen, minkä pituinen määräaikainen sopimus kannattaa tehdä ja milloin, on harvoin ydinosaamista.

ICT-palvelut

ICT-palvelujen osalta ratkaisuja ja kokonaisuuksia on melkeinpä yhtä paljon kuin asiakkaitakin. Yrityskohtaiset ratkaisut ovat aina kannattavia, jotta toiminta kaikilta osin olisi sujuvaa ja tehokasta. Kuitenkin monesti saattaa tilanne olla sellainen, että käyttötarve esimerkiksi lähituelle on todellisuudessa huomattavasti pienempi, kuin mistä asiakasta laskutetaan.

Tärkeintä on varmistaa, että ICT-palvelut ja –toiminnot vastaavat asiakkaan tarpeita ja edesauttavat yritystoiminnan kehittymistä. Samalla kannattaa myös tarkistaa, että hinta on markkinaehtoinen. Erityisesti tässä markkinassa ”raaka-aineen” hinta on tänään jotain ihan muuta, kuin kolme vuotta sitten. Myös infraa on syytä usein uusia. ICT-päälliköt eivät kokemuksemme mukaan ole myöskään kovin hintatietoisia tai -ohjautuvia. Lisäksi nykypäämiehet pitävät hyvää huolta ICT-vastaavan hyvinvoinnista monin tavoin, mikä näkyy monesti hinnoitteluvirheinä, välillä jopa aivan kohtuuttomina lisäkustannuksina. Tässäkin pitää tietää, missä on ilmaa ja missä ei.

 

Ajoneuvoleasing

Erilaisia leasingpalveluita tarjotaan myös esim. autoihin ja monitoimilaitteisiin. Jos autokanta on iso, yli 30 autoa, suosittelemme kilpailutusta. Samoin, jos käytät pankkitakauksia, mietit luottolimiittejä ja euromäärät ovat satoja tuhansia, kauttamme saat vaihtoehtoja malleista, jotka voivat olla kustannustehokkaampia kuin nykyinen. Vakuudetkaan eivät välttämättä tarvitse olla pankkitakauksia. Mikäli yritykselläsi on paljon työsuhdeautoja tai tieliikennekalustoa, voit kilpailuttamalla saada aikaan mukavia säästöjä vaikkapa rahtipuolella.

Tapoja pitää ajoneuvokantaa yllä tai hankkia ne, on yleensä kaksi. Ensimmäinen on omistaminen, joka ei välttämättä ennakkokäsityksistä huolimatta ole aina paras. Tällöin omistaja sitoo autoihin usein pääomia, joita voisi käyttää kasvuun tai taserakenteen parantamiseen.

Toinen, joka vastoin ennakkokäsityksiä voi olla hyvinkin järkevä ratkaisu, on leasing. Jos leasingyhtiö pystyy tekemään rahansa muulla, kuin asiakkaalta perittävällä korolla ja toimenpide sekä laskutusmaksuilla, malli voi osoittautua oman pääoman tuottolaskennalla erittäin järkeväksi.