Palvelut
Henkilöstösivukulut ja työkykyjohtaminen

Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset

Kyseessähän on lakisääteinen vakuutus – eihän sen kilpailuttaminen ole mahdollista?

Kyllä on, ja vielä kaiken lisäksi kannattavaakin.

Vakuutuksen osalta eri malleja on tarjolla monia, joiden sopivuudesta oman toiminnan turvaamiselle ei välttämättä ole varmuutta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hinnoitteluun vaikuttaa moni tekijä, joten kaikki olennaiset parametrit on osattava ottaa huomioon ja niiden vertailtavuus eri palveluntarjoajien välillä varmistettava. Lakisääteisen vakuutuksen, työturvallisuushankkeiden ja mahdollisten koko henkilöstön sairaanhoitoturvaratkaisujen yhteensovittaminen työterveyden ja työeläkeyhtiöiden palveluiden kanssa on ammattilaisellekin kiehtova ja monimuotoinen kokonaisuus. Riskitasot, budjetoitavuus, käytännön toimivuus ja kustannukset voivat olla hyvinkin erilaisia eri yhtiöissä.

Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset

Yritysten ja niiden avainhenkilöiden vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutusmarkkinat ovat kiinnostava ja melko vähän kilpailutettu toimialue.

Jakelukanavamallien monimuotoisuus, asiamiesmyynti sekä tuotteiden vertailun vaikeus ovat osaltaan aiheuttaneet sen, että tuotteiden hinnoittelu, palvelutaso, korvaukset sekä kustannukset ovat vaikeaselkoisia ja pahimmassa tapauksessa jääneet epäselviksi sopimusta tehtäessä. Oikeiden vaihtoehtojen avulla tuotteiden palvelutaso on merkitsevästi nostettavissa ja kustannussäästöt ovat hyvinkin todennäköisiä.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palveluissa on tärkeää, että asiakkaan ja palveluntarjoajan tavoitteet kohtaavat ja palvelu on toivotulla tasolla. Neuvotteluissa pyrimme varmistamaan sen, että kustannussäästöjen lisäksi asiakas saa sellaista palvelua raportoinnin, sairauspoissaolojen seurannan ja ehkäisyn sekä yhteydenpidon osalta kuin yritys toivoo.

Työterveyshuollon kilpailutukset ovat osa jokapäiväistä arkeamme, tunnemme markkinat ja osaamme esittää oikeita kysymyksiä. Keskustelujen myötä palvelu on useimmiten parantunut ja
ennaltaehkäisevän toiminnan sekä aktiivisen raportoinnin merkitys korostunut.

Työeläkeyhtiön palvelut

Työeläkeyhtiöiden intressissä pitäisi mielestämme olla kaikin tavoin edistää työssä jaksamista, parempaa johtamista ja työhyvinvointia. Parhaimmillaan tämä tapahtuu yhteistyössä työnantajan,
työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön kanssa. Kyseessä on koko kansantaloutemme kilpailukyvyn kannalta kriittinen asia.

Tätä yhteistyötä tai panostusta kuitenkin näkee valitettavan harvoin ja työeläkeyhtiön rooli on lähinnä periä maksuja, maksaa eläkkeitä sekä sijoittaa työeläkevaroja kohtalaisella menestyksellä.

TyEL-maksuja maksavan asiakkaan on hyvä tiedostaa, että tähän lakisääteiseen maksuun sisältyy ns. työkyvyttömyysriskinhallintaosa. Tätä osaa maksusta työeläkeyhtiön tulee käyttää asiakkaan eduksi. Näkemyksemme mukaan kyseistä asiakkaan maksamaa kulua tulisi nykyisin tarkastella jopa investointina henkilöstötuottavuuteen. Työeläkeyhtiöltä on oikeutettua vaatia ammattitaitoista palvelua ja rahallista tukea.

Kuten alaa valvova viranomainen FIVA 25.2.2016 antamassaan Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat yleiset määräykset ja ohjeet -lausunnossa toteaa.

”Ohjeen tarkoituksena on parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.”

Valvovan viranomaisen tavoitteena on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu; missä määrin työhyvinvointia varten kerättyjä varoja voidaan kohdentaa yksittäisille asiakkaille. Tavoite on lisätä toiminnan läpinäkyvää(vai läpinäkyvyyttä), varsinkin kun työhyvinvointia edistävällä toiminnalla ja työhyvinvointikulujen käsittelyllä on vaikutusta työeläkelaitosten väliseen kilpailuun ja tehokkuusvertailuun.

Mielestämme asiakkaiden on aika saada enemmän konkreettista tukea, hankejohtamista ja panostuksia henkilöstötuottavuuden tueksi. Miten tämä on mahdollista avullamme?